Thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với một số xã, phường

Cập nhật ngày: 25/04/2017 02:54 (Lượt xem: 974)
Ngày 25-4, HĐND các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình (khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp để thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với một số xã, phường có liên quan.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Phú Bình đã thông qua báo cáo Tóm tắt các bước triển khai thực hiện việc điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã Đồng Liên về T.P Thái Nguyên quản lý; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND huyện. Cơ bản các đại biểu đều nhất trí với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Liên. Khi tổ chức sáp nhập sẽ góp phần thực hiện thành công Đề án mở rộng địa giới hành chính và thành lập phường thuộc T.P Thái Nguyên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để xã Đồng Liên phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân. Kết quả lấy ý kiến người dân xã Đồng Liên cho thấy, có 98,37% cử tri đồng ý với chủ trương nói trên. 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã Đồng Liên về T.P Thái Nguyên quản lý.

 

* Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Đồng Hỷ đã thảo luận Tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ địa giới đơn vị hành chính thị trấn Chùa Hang, xã Huống Thượng và xã Linh Sơn về T.P Thái Nguyên quản lý. Theo đó, ba đơn vị hành chính nói trên có tổng diện tích 26,67 km2, dân số 27.158 người. Trước đó, ngày 9-4, các xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Ngày 17-4, HĐND cả 3 xã, thị trấn kể trên đã tổ chức kỳ họp và thông qua Nghị quyết về việc điểu chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Kết quả, đều đạt sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri và các đại biểu HĐND. Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên của huyện Đồng Hỷ còn 427,69 km2 với dân số trên 88 nghìn người, gồm 13 xã và 2 thị trấn trực thuộc.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: