2 hộ gia đình chấp thuận thống kê, kiểm đếm để GPMB thực hiện Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn.
Ngày cập nhật : 13/06/2023 | Lượt xem : 440