Đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn TP...
Ngày cập nhật : 30/03/2024 | Lượt xem : 409