Kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 14/09/2020 | Lượt xem : 8576