Mở rộng và đầu tư xây dựng 1,5km rãnh dọc 2 bên đường 262 địa phận xã Thịnh Đức.
Ngày cập nhật : 21/10/2023 | Lượt xem : 427