Phường Túc Duyên thu giữ, tiêu hủy 300kg hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày cập nhật : 17/01/2023 | Lượt xem : 490