Thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng.
Ngày cập nhật : 16/12/2022 | Lượt xem : 448