Thực hiện thống kê, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu dân cư 11B, phường Tân...
Ngày cập nhật : 30/08/2023 | Lượt xem : 466