Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Thái Nguyên và kỳ họp thứ 11, HĐND xã Phúc...
Ngày cập nhật : 18/06/2024 | Lượt xem : 372