TP Thái Nguyên hoàn thành các gói thầu thuộc Hợp phần phi kết cấu dự án Phát triển tổng hợp đô...
Ngày cập nhật : 08/06/2024 | Lượt xem : 375