TP Thái Nguyên: Trồng nho hạ đen cho năng suất từ 14 - 16 tấn/ha.
Ngày cập nhật : 20/01/2024 | Lượt xem : 425