Tuyên truyền, tập huấn về nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ chiến sỹ là đội viên Đội PCCC cơ...
Ngày cập nhật : 29/08/2019 | Lượt xem : 8570