Vận động, thuyết phục, đối thoại với 5 hộ gia đình bị cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc.
Ngày cập nhật : 13/06/2023 | Lượt xem : 472