Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Apple Tim Cook

Cập nhật ngày: 16/04/2024 04:29 (Lượt xem: 958)
Sáng 16/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook phát biểu.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.
https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202404/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-giam-doc-dieu-hanh-apple-tim-cook-2191622/
Các tin khác: