Linh hoạt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả các mục tiêu

Cập nhật ngày: 29/02/2024 08:52 (Lượt xem: 955)
Chiều 28-2, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Năm 2022, thực hiện các phong trào thi đua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các đơn vị trong Khối đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến ghi nhận những thành tích của Khối thi đua trong năm 2023, kết quả công tác vận động, tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2024, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục bám sát kế hoạch, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ...

Tại Hội nghị, các đại biểu dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ năm: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong Khối; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác.

https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202402/linh-hoatsang-tao-de-thuc-hien-hieu-qua-cac-muc-tieu-12b256e/
Các tin khác: