Tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 17/04/2024 08:01 (Lượt xem: 960)
Chiều 16-4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 9 huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, toàn tỉnh hiện có 118/126 xã đạt chuẩn NTM; 28 xã đạt NTM nâng cao; 8 xã đạt NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu có 2 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Phú Lương đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình trong năm nay là trên 477 tỷ đồng; đến thời điểm này đã giải ngân được hơn 32,5 tỷ đồng (đạt 6,82%).

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ban, ngành liên quan thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM, nhất là về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng vùng khó khăn, xây dựng các công trình nước sạch, tạo sinh kế thoát nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Một số địa phương có những đề xuất, kiến nghị như: Điều chỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng NTM; đảm bảo việc sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM còn thấp. Vì vậy, các ngành, địa phương phải tập trung, chủ động tháo gỡ vướng mắc. Đồng chí yêu cầu các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM phải có đề xuất, kiến nghị bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo để các cấp, ngành có hướng dẫn cụ thể. Xã Phương Giao (Võ Nhai) và xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), là 2 xã trong kế hoạch về đích NTM năm 2024, còn nhiều khó khăn nên các cấp ngành cần tập trung hỗ trợ ngay từ đầu năm.

https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202404/tap-trung-cac-giai-phap-hoan-thanh-muc-tieuxay-dung-nong-thon-moi-8cf27f7/
Các tin khác: